Informatie en lezingen

Harperink Automotive organiseert regelmatig bijeenkomsten. Voor oldtimer verenigingen, schade-experts, autobedrijven of groepen studerenden.

Nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben op bekabeling, schade- en deelreparatie worden besproken. Praktijkvoorbeelden worden getoont, ondersteund door foto’s en schema’s. Ook de eisen die worden gesteld aan kwaliteit, veiligheid en garantie komen aan bod. Bij het invullen van de avond wordt rekening gehouden met de interesses van de deelnemers.

In April 2013 wordt er opnieuw een informatieavond georganiseerd voor verzekeringsmaatschappijen en schadeherstelbedrijven.

Nadere gegevens over deze informatieavond vindt u straks op onze website. Wij houden u op de hoogte.