Storingsdiagnose

Harperink Automotive biedt hulp bij complexe technische storingen. Mechanisch én elektronisch. Bij dit soort problemen fungeren wij vaak als verlengstuk voor auto(dealer)bedrijven.

De moderne auto is een rijdend netwerk van ingewikkelde veiligheidssystemen. Deze technieken functioneren niet altijd foutloos. Bij lastige storingen gaan wij verder waar de testkast van het garagebedrijf stopt. Wij communiceren altijd met de opdrachtgever en beschermen zo de relatie tussen garagebedrijf en haar klant.

Onze opdrachtgevers zijn veelal auto(dealer)bedrijven of -importeurs, maar ook particulieren kunnen bij ons terecht met complexe storingen. Wij verhelpen problemen aan auto’s van alle merken.


Van oudsher zijn Duitse auto’s ons specialisme en dan met name BMW. Wij beschikken over door BMW voorgeschreven apparatuur om storingen te verhelpen en hebben directe toegang tot het digitale netwerk in Duitsland.

Officiële updates voor BMW

Harperink Automotive beschikt over door BMW voorgeschreven apparatuur om storingen te verhelpen en updates door te voeren.

Lees verder