Restauratie

 

Bij kostbare en zeldzame automobielen weegt originaliteit zwaar. Bij het restaureren of vernieuwen van de elektrische installatie en/of kabelboom houden wij hier nadrukkelijk rekening mee.

Zowel bij de keuze van de materialen, de toegepaste technieken als de afwerking. Uiterlijk is het verschil tussen oud en nieuw niet te zien. In functionaliteit en betrouwbaarheid des te meer.